Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

Dags för årets mest spännande hack!

Hack for Sweden är en nationell innovationstävling som i år vill hitta inkluderande digitala lösningar på samhällsutmaningar. I år har har vi fyra skarpa utmaningar inom huvudtemat digital inkludering och på plats finns offentliga aktörer som kan vara villiga att satsa på de idéer som de tävlande lagen tar fram. Det är en spännande möjlighet för de lag som vill bidra till ökad digital inkludering och finna lösningar som innebär att fler kan ta del av digitala tjänster i framtiden. Sedan starten 2014 har hackatonet vuxit och involverar idag offentliga och privata aktörer i Sveriges innovationssystem.

De tävlande lagen Hack for Sweden coachas av etablerade aktörer och professioner, de ges även möjlighet att träffa andra likasinnade som brinner för digital utveckling och inkludering. Det kan innebära nya kontakter och framtida nätverk med betydande personer inom området.

Tävlingen sker digitalt, det tycker vi är både hållbart och smidigt.

Vinnare 2021

 • Nivå 11

Juryns motivering:

Laget har visat en hög innovationslusta och utvecklat en spännande konceptlösning som kombinerar olika tekniska lösningar på ett användarvänligt sätt. De har också påvisat tydlig genomförbarhet i sin prototyp och framdriften sedan sista deltävlingen.

Appen tillgängliggör naturen på ett sätt som innebär att en stor mängd expertdata blir öppen och begriplig för fler, den tillgängliggör data, skapar engagemang och hjälper oss att samla in ny data.

Det generiska konceptet kan tillämpas inom andra områden och inte bara natur vilket innebär en stor utvecklingspotential. Vi ser dock att tillgänglighetsaspekten kan utvecklas utifrån olika funktioner vilka kan göras ännu mer digitalt inkluderande.
Sikta på stjärnorna och nå marktäcket! Grattis Nivå 11 med tjänsten Allemansappen

Finalister 2021

 • Älgarna,
  Med Älgarnas Helsamt får du som individ en ingång till alla myndigheter från ett och samma ställe. Informationen levereras till och från dig på ett sätt som passar dina behov. Du får vägledning från början till slut för att kunna lösa dina ärenden så smidigt som möjligt. För att du ska känna dig trygg i vad du behöver göra och vad som händer med dina ärenden just nu, kommer Helsamt alltid berätta vad som är nästa steg.

 • OJJJ!
  Genom att kombinera olika datakällor, använda visualiseringar, samt addera sociala och motivationshöjande lager har lag OJJJ! Tagit fram en kartbaserad mobilapp som ska göra det lättare att komma ut i skogen och/eller hitta nya upplevelser. Syftet är ökat välbefinnande genom vistelse i naturen samt ökad kännedom om den värdefulla resurs som skogen utgör — med fokus på naturupplevelser som finns närmast användaren

 • Nivå 11
  Nivå 11 byggde Allemansappen - den självklara appen för väluppdaterad information om den skog och natur som är omkring dig. Med AR förstärker Nivå 11 din upplevelse i skogen och gör den säker både för dig och för naturen. Genom att kombinera data från öppna källor med crowdsourcing av information från användarna får vi en app som är tänkt att göra upplevelsen tillgängliga för alla

 • Learning Stripes
  Learning stripes har tagit fram I Learn, ett nybörjarprogram för digital läskunnighet. En webbplats med interaktiva utbildningsfunktioner och offlinematerial för individer över 50 år med evidensbaserad inlärningsmetodik för att hjälpa användare att identifiera mönster i olika digitala miljöer.

Våra medarrangörer

En medarrangör är en offentlig aktör vars representant ingår i den operativa projektgruppen och tar operativa beslut som rör projektet. I år består projektgruppen av:
Oj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick fel
Projektgruppen 2021 består av: DIGG i samverkan med Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Region Skåne, SCB (Statistiska centralbyrån), Sveriges Allmännytta, Trafikverket och Västra Götalandsregionen

H4S-rådet

H4S-Rådet är ett rådgivande organ som består av representanter från offentliga aktörer och bidrar med ett externt perspektiv till projektgruppen.

Oj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick felOj, något gick fel
H4S-Rådet 2021 består av: Föreningen Sambruk, Internetstiftelsen, Post- och telestyrelsen (PTS), Skogsstyrelsen, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet, Upphandlingsmyndigheten och Vinnova