Hack for Sweden - genomförd

Oj, något gick fel

Hack for Sweden - genomförd

23 - 24 oktober

Startsida

På den här sidan kan du läsa mer om årets resultat från Hack for Sweden. Årets huvudtema var Digital Inkludering där fyra utmaningar ställdes till de tävlande lagen. Den första tävlingen anordnades mellan den 9-10 oktober och finalen arrangerades den 23-24 oktober 2021.

Möt vinnarna i Hack for Sweden 2021

Lite över en månad har gått sen Nivå 11 vann innovationstävlingen Hack for Sweden under projektledning av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Årets fokus var digital inkludering och utmaningen Förstärkt Natur med AR (augumented reality) lockade laget att anmäla sig där de vann med Allemansappen som snart kan bli verklighet.

Sedan deltävling och final har det vinnande laget Nivå 11 haft fullt upp. Bland annat har de intervjuats, varit med i olika framträdanden och presenterat sin lösning, Allemansappen. Framöver är det mycket som händer för det vinnande laget som håller på att utveckla appen för Naturvårdsverket. Målet är att lägga ut appen under våren 2022 som då ska fungera i hela Sverige.

Andra gången för deltagande i Hack for Sweden

Nivå 11 deltog med sex personer varav fem är systemutvecklare och den sjätte är marknadsansvarig. De brukar årligen vara med på minst ett hackaton och tycker att det är kul att delta och sätta sina kunskaper på prov.

– I ett hackaton får man testa allt från problemställningen till förutsättningar, att skapa planer, själva genomförandet till presentationen säger, Magnus Lindgren, lagledare Nivå 11.

För Nivå 11 är det andra gången de är med i Hack for Sweden. Första gången de deltog arrangerades hackatonet som ett fysiskt event år 2019. De kan se skillnader med att Hack for Sweden i år arrangerades som ett digitalt event varav den största skillnaden är att hackatonet nu är uppdelat i fler moment, från det klassiska 24-timmars eventet till deltävling, mellanperiod och final. Något som i slutänden fick dem att lägga ned mer tid i utvecklingen av lösningen de tog fram.

– Vi fick fler chanser att presentera vår lösning inför juryn. Särskilt juryns förbättringsförslag i slutet av deltävlingen var något vi tog till oss i mellanperioden och i finalen, fortsätter Magnus.

Samarbete en viktig förutsättning för att vinna

På frågan hur laget jobbade under perioden säger Linn Erander, marknadsansvarig Nivå 11 att de satt tillsammans och spånade idéer. På en whiteboardtavla skrev de upp vad som behövde göras och vem som skulle göra vad. Då många i laget har liknande bakgrund fick lagmedlemmarna välja vad som var mest intressant att jobba med. Det var alltså inte den som hade mest erfarenhet av uppgiften som nödvändigtvis skulle utföra uppgiften, lagmedlemmarna valde själva det som de ansåg lärorikt och vad de ville jobba med. För Nivå 11 var det viktigt att hjälpas åt och att lära av varandra och framförallt säger alla lagmedlemmar att de hade väldigt roligt under hacket. Något som man tror är en av de vinnande faktorerna inom laget.

Behov av tillgängliga lösningar

Ingen i Nivå 11 hade tidigare jobbat med digital inkludering eller tillgänglighet, men ser att det finns ett stort behov av att digitala lösningar behöver bli enklare och tillgängligt för fler att använda. Nivå 11 ser årets tema som ett sätt att pressa på privata leverantörer och fokusera mer på tillgänglighet. Utöver ett intressant tema ansåg Nivå 11 att upplägget för årets Hack for Sweden fungerade bra och kan alla tänka sig att ställa upp igen.

Vinnare 2021

 • Nivå 11

Juryns motivering:

Laget har visat en hög innovationslusta och utvecklat en spännande konceptlösning som kombinerar olika tekniska lösningar på ett användarvänligt sätt. De har också påvisat tydlig genomförbarhet i sin prototyp och framdriften sedan sista deltävlingen.

Appen tillgängliggör naturen på ett sätt som innebär att en stor mängd expertdata blir öppen och begriplig för fler, den tillgängliggör data, skapar engagemang och hjälper oss att samla in ny data.

Det generiska konceptet kan tillämpas inom andra områden och inte bara natur vilket innebär en stor utvecklingspotential. Vi ser dock att tillgänglighetsaspekten kan utvecklas utifrån olika funktioner vilka kan göras ännu mer digitalt inkluderande.
Sikta på stjärnorna och nå marktäcket! Grattis Nivå 11 med tjänsten Allemansappen

Finalister 2021

 • Älgarna
  Med Älgarnas Helsamt får du som individ en ingång till alla myndigheter från ett och samma ställe. Informationen levereras till och från dig på ett sätt som passar dina behov. Du får vägledning från början till slut för att kunna lösa dina ärenden så smidigt som möjligt. För att du ska känna dig trygg i vad du behöver göra och vad som händer med dina ärenden just nu, kommer Helsamt alltid berätta vad som är nästa steg.

 • OJJJ!
  Genom att kombinera olika datakällor, använda visualiseringar, samt addera sociala och motivationshöjande lager har lag OJJJ! Tagit fram en kartbaserad mobilapp som ska göra det lättare att komma ut i skogen och/eller hitta nya upplevelser. Syftet är ökat välbefinnande genom vistelse i naturen samt ökad kännedom om den värdefulla resurs som skogen utgör — med fokus på naturupplevelser som finns närmast användaren

 • Nivå 11
  Nivå 11 byggde Allemansappen - den självklara appen för väluppdaterad information om den skog och natur som är omkring dig. Med AR förstärker Nivå 11 din upplevelse i skogen och gör den säker både för dig och för naturen. Genom att kombinera data från öppna källor med crowdsourcing av information från användarna får vi en app som är tänkt att göra upplevelsen tillgängliga för alla

 • Learning Stripes
  Learning stripes har tagit fram I Learn, ett nybörjarprogram för digital läskunnighet. En webbplats med interaktiva utbildningsfunktioner och offlinematerial för individer över 50 år med evidensbaserad inlärningsmetodik för att hjälpa användare att identifiera mönster i olika digitala miljöer.