Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

Paneldiskussion 24 oktober

Huvudtemat i årets Hack for Sweden är digital inkludering och upplevelsen är att det finns ett svalt intresse att skapa digitalt inkluderande tjänster, trots att det finns en stor marknadspotential. Under tävlingarna hålls ett antal workshopar med fokus på att ringa in problemet och definiera innebörden av digital inkludering samt vad som är nästa steg, alltså - vad behöver vi göra för att öka förmågan inom digital inkludering?

Resultatet från workshoparna ligger som underlag för paneldiskussionen den 24 oktober 11.00 - 11.30. I panelen kommer vi att möta experter som dagligen arbetar med digital inkludering:

  • Andreas Richter, Chef enheten för digital delaktighet, Post- och telestyrelsen (PTS)
  • Elisabeth Aguilera, Chief Accessibility Officer, Arbetsförmedlingen
  • Hans von Axelson, Utredare, Myndigheten för delaktighet (MFD)
  • Katarina Gidlund, Professor, Mittuniversitetet
  • Per Lannerö, Senior Advisor, Metamatrix
  • Terese Raymond, Nationell samordnare, Digidelnätverket
  • Tommy Olsson, Specialist Digital inkludering, DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Paneldiskussionen syftar till att prata om det faktum att digital exkludering sker, slå hål på myter kring digital inkludering och skapa en förståelse kring varför inkludering är viktigt.

Det här vill du inte missa!
Se paneldiskussionen genom att anmäla dig som observatör

Till anmälan. Länk till annan webbplats.