Hack for Sweden - genomförd

Oj, något gick fel

Hack for Sweden - genomförd

23 - 24 oktober

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden är ett nationellt hackaton som består av tre huvudfaser, planeringsfas, genomförandefas och efterarbetsfas.

Planeringsfasen

Planeringfasen börjar med att DIGG, som är projektledare, bjuder in offentliga aktörer att ingå i den operativa projektgruppen. När projektgruppen är etablerad påbörjas arbetet med att planera och sätta ramverket för arrangemanget. Därför är det viktigt att tidigt involvera offentliga aktörer som upplever ett behov som de vill hitta kreativa lösningar på, så kallade behovsägare. Tillsammans med projektgruppen formulerar behovsägaren en utmaning för deltagarna i Hack for Sweden.

Genomförandefasen

I början av genomförandefasen kan deltagarna anmäla sig som tävlande lag. Vår rekommendation är att bygga ett tvärfunktionellt lag som består av 4-6 deltagare med olika kompetenser. Anledningen till detta är att utmaningarna är komplexa att det kan vara svårt att konkurrera med övriga tävlande lag. Det handlar inte enbart om att hacka fram en lösning utan också att jobba med användbarhet, förbereda pitch samt sammanställa information till jurygruppen. Vi tittar alltså på helheten från koncept till färdig lösning.

Tävlingsprocess

Hack for Sweden kan bestå av en eller flera deltävlingar där varje deltävling fokuserar på en utmaning. Deltävlingarna är fristående från varandra och en vinnare utses per deltävling. Tävlingsprocessen består av tre moment; deltävling, mellanperiod och final.

  • Deltävling- De tävlande lagen jobbar under 24 intensiva timmar för att idégenerera fram en lösning som möter utmaningen. Till sin hjälp har de mentorer som är sakkunniga inom olika kompetensområden. I slutet av deltävlingen presenterar lagen sin lösning inför jury och publik, juryn väljer ut de tre lag som går vidare till final.
  • Mellan deltävling och final sker en mellanperiod där finalisterna har möjlighet att förädla sin lösning, de nyttjar oftast tiden på att genomföra undersökningar bland slutanvändare av den tilltänkta lösningen.
  • På finalhackatonet finslipar finalisterna sin lösning innan de presenterar sitt slutliga bidrag inför juryn och det vinnande laget utses.

Efterarbetsfasen

I efterarbetet behöver de lag som vill ta sin idé vidare vara drivande i att realisera sin lösning. Till sin hjälp har de etablerat kontakter i hackatonen så som potentiella partners och behovsägare. Med denna process vill Hack for Sweden skapa de bästa förutsättningarna för lagen att skapa hållbara lösningar på utpekade samhällsutmaningar samt lansera dessa på marknaden.