Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

Våra mentorer

Under deltävlingar och final kommer det finnas ett antal mentorer redo att tillföra kunskap till de tävlande lagen. Våra mentorer är sakkunniga inom sitt område och utifrån deras erfarenheter råder, vägleder och agerar de bollplank till de tävlande lagen.

Mentorer inom Digital tillgänglighet och inkludering

Denise Cresso

Har arbetat med tillgänglighetsfrågor i ca 40 år. Arbetar idag med att utveckla en app för att öka ett självständigt motionerande för personer med främst synnedsättning. Har även arbetat med utbildning fysiskt och digitalt under 15 år.

Oj, något gick fel

Anna Lundqvist

Är logoped och arbetar med vuxna personer med medfödda funktionsvariationer. Jobbar med att på olika sätt förbättra allas möjligheter till att förstå och själva göra sig förstådda. Slutför snart en masterutbildning med inriktning informationsvetenskap.

Oj, något gick fel

Eleonor Grenholm

Är handläggare på Kungliga biblioteket, Enheten för bibliotekssamverkan. Har lång erfarenhet av bibliotekens arbete och uppdrag med att stärka allmänhetens digitala kompetenser och digitala delaktighet.

Oj, något gick fel

Henrik Götesson

Arbetar som handläggare inom området digital tillgänglighet på Synskadades Riksförbund och testar gärna nya tekniska innovationer. Är i arbetet ständigt i kontakt med personer som har olika grad av synskador med varierande erfarenheter.

Oj, något gick fel

Lars Boström

Arbetar som tjänstedesigner på Region Värmland. Har mångårig erfarenhet av digital utveckling från offentlig sektor. Arbetar för inkluderande digitala lösningar utifrån "ett design för alla perspektiv". Lyfter i rollen som tjänstedesigner fram användarnas perspektiv i kontakten med den utvecklade tjänsten.

Oj, något gick fel

Mentorer inom Informationssäkerhet, teknisk infrastruktur och öppna data

Karin Ahlin

Har kompetens i användning och publicering av öppna data, både praktiskt och teoretiskt. Hon har djup förståelse för de problem som användaren av öppna data kan ställas inför och ser lätt sambanden hur de kan lösas.

Oj, något gick fel

Anders Nordlander

Är erfaren inom informationssäkerhet i alla typer av verksamheter med fokus på kvalitet, effektivitet, förtroende och robusthet från såväl offentlig sektor som privat verksamhet. Erfarenhet som utvecklare till affärsansvarig samt olika chefsroller med fokus på verksamhetsnytta

Oj, något gick fel

Julia John

Är IT-utbildad inom risk och sårbarhetsanalys (Stockholms universitet) och jobbar som IT-säkerhetsspecialist vid en stor myndighet. Är förtjust i möjligheter som kan skapas ur förbindelsen mellan digitalisering, säkerhet och medveten hantering av information.

Oj, något gick fel

Mathias Segerlund

Jobbar som It-arkitekt på Örebro kommun med fokus på säkerhet och infrastruktur. Kommer tidigare från konsultsidan och har alltid lyft frågor kring användarna och nyttan.

Oj, något gick fel

Ricardo Sanchez Curiel

Har mer än 20 års erfarenhet av IT arkitektur. Erfaren och intresserad av EIM (Enterprise Information Management), informationssäkerhet, öppna data, digitalisering och innovation.

Oj, något gick fel

Mentorer inom innovation

Alexandra Birger Röör

Har 15 års erfarenhet av produkt- och tjänsteutveckling och älskar att jobba med lösningar som gör världen bättre och mer hållbar. Kan tillämpa agila principer som design thinking och lean utifrån bakgrund inom service design och som konceptchef.

Oj, något gick fel

Anders Wihlborg

Driver en startup inom satellitbaserad information för skog och lantbruk och har en lång bakgrund inom IT, bla som spel- och konceptutvecklare, med flera patent och utmärkelser, Invention of The Year, på Sony-Ericsson samt vinnare av ESA’s App Challenge Copernicus Masters.

Oj, något gick fel

Beatrice Beck

Innovationsprojekt har alltid förfallit sig naturligt under min karriär. Skapa nya affärsområden och se övergripande strategier är ett naturlig förfarande i mina yrkesroller över tid. Min styrka är att utveckla den befintliga affären och finna lösningar för utveckling.

Oj, något gick fel

Gustav Gatu

Verksamhetsutvecklare och kommersiell researcher från mediebranschen. Hjälper alltifrån interna startups till tunga koncernledningar med process-, produkt- och strategiutveckling, med särskilt fokus på omvärldskoll och användarförståelse. Nu på Newsworthy.se.

Oj, något gick fel

Hassan Mian

Har under de senaste 9 åren jobbat med kunder inom allt från finans till reklambranschen. Även jobbat med startups samt etablerade bolag och tagit deras digitala idéer från idé till produktion. Har senaste året jobbat med att utbilda framtidens utvecklare

Oj, något gick fel

Kye Andersson

Leads the major impact initiatives program with AI Sweden; initiatives with potential to create leap changes across society. He is currently focusing on accelerating applied AI in Swedish healthcare, infrastructure, media & democracy.

Oj, något gick fel

Tim Mårtensson

Har examen från Berghs School of Communications i Digital strategi och hjälper till vardags börsbolag med produktutveckling, marknadsföring och kommunikation. Vet, med ett antal pitcher i ryggen, vad som krävs för att en idé ska bära och hur den bäst presenteras.

Oj, något gick fel

Mandi Hallstensson

Mandi Hallstensson är verksam i samhällsbyggnadsbranschen sedan 10 år tillbaka, där hon driver förändrings- och utvecklingsarbete med tyngdpunkt på digitalisering och AI-transformation. Mandi är utbildad industridesigner och design för alla är för henne en självklar målsättning.

Oj, något gick fel

Mentorer inom Juridik och upphandling

Beatrice Fredriksson Nagy

Är verksjurist på Arbetsförmedlingen. Specialiserad inom dataskydd (GDPR), sekretess och IT-rätt, huvudsak offentlig sektor, men har även kunskap och erfarenhet inom andra rättsområden till exempel avtal, upphandling och förvaltningsrätt.

Oj, något gick fel

Johan Ström

Arbetar som jurist hos DIGG, har erfarenhet från olika regeringsuppdrag med tekniska och innovativa inslag. Har därutöver goda kunskaper inom IT-rätt, dataskydd (GDPR), sekretess, offentligrätt. Erfarenhet som dataskyddsombud och juridisk konsult.

Oj, något gick fel

Mentorer inom presentationsteknik

Linnea Lindau

Har under de senaste 20 åren jobbat med att transformera innovationer till tillväxtföretag. Speciellt fokuserad på venture creation, riskkapital och teknikbaserade tillväxtföretags tillkomst, bland annat som VD för Chalmers Ventures, som är rankad Top10 i världen.

Oj, något gick fel

Mentorer inom öppen källkod

Jan Ainali

Är Codebase Steward på Foundation for Public Code och hjälper dagligen utvecklare och tjänstemän i offentlig sektor att samarbeta med hjälp av öppen källkod. Var tidigare verksamhetschef för Wikimedia Sverige samt har drivit konsultfirman Open by Default.

Oj, något gick fel

Shafir

Utbildad molekylärbiolog och har även studerat projektledning. Har bland annat varit finalist under ʺSTHML Corona Cupʺ som anordnades av Venture Cup och har varit mentor under ʺKids hack the crisisʺ som anordnades av Unicef. Har erfarenhet av programmering och statistiska analyser med NGS-data och bioinformatiska data.

Oj, något gick fel