Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

Våra jurymedlemmar

Hack for Swedens jurymedlemmar tycker att innovation är viktigt och inspireras av lösningar som gör samhället lite smartare och bättre. Jurymedlemmarna bidrar sin sakkunskap och opartiskhet till ett gott juryarbete samt utser finalister och vinnare i årets hackaton.

Jury Digital tillgänglighet och inkludering

Maria Ström

Maria arbetar som produktansvarig på Invånartjänster på E-hälsomyndigheten. Maria är interaktionsdesigner och har lång erfarenhet av att utbilda organisationer och team i att arbete med fokus på digital tillgänglighet.

Oj, något gick fel

Sofia Stigendal

Initiativtagare och tidigare projektledare för Skills360, ett kunskapshackathon om inkludering inom staten. Lång erfarenhet av inkludering, jämställdhetsfrågor, samt digital innovation och tillgänglighet. Drivs av ett samhälle för alla. Fd styrgruppsmedlem av Hack for Sweden.

Oj, något gick fel

Åsa Holmberg

Åsa vill att digitaliseringen ska komma alla till del och hon har över 15 års erfarenhet av inkluderande design och digital tillgänglighet. Sedan fem år arbetar hon på Försäkringskassan med digitaliseringsfrågor – framförallt inom digital tillgänglighet och öppna data.

Oj, något gick fel

David Jakobsson

UX:are specialiserad på universell utformning. Arbetar som UX Tillgänglighetsspecialist. Gör insatser på olika nivåer – att granska digitala tjänster till att stötta projekt och förvaltningar – utifrån målet att tjänsterna ska fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.

Oj, något gick fel

Jury Etik och integritet

Jonas Hampus

Efter drygt tre decenniers arbete med att bidra till att förverkliga intentionerna i socialtjänstlagens portalparagraf så har Jonas Hampus både en bred och djup kompetens och erfarenhet av de behov som finns, de möjligheter ges och det som krävs för att bygga framtidens välfärd.

Oj, något gick fel

Tove Möller

Is a senior expert in Diversity & Inclusion with experience of assignments in the field since 2000 working in different companies. She has driven change work to create conditions for increased representation. She easily challenges your prejudices, and has implemented changes

Oj, något gick fel

Eric Orlowski

Eric är doktorand i socialantropologi vid University College London, och forskar tillsammans med Uppsala Universitet på teknikinnovation och samhällsutveckling. Han har insyn i svensk innovationskultur, samt teknikinnovations samhällspåverkan, för individer och grupper.

Oj, något gick fel

Paula Fagerlund

Förändringsledare med ett långt track record inom innovation och utveckling. Drivs av svåra utmaningar och har ett specialintresse kring etiska dilemma och integritetsfrågor, framförallt inom ny teknikutveckling.

Oj, något gick fel

Jury Informationssäkerhet, teknisk infrastruktur och öppna data

Johan Lindberg

Johan har stor och lång erfarenhet av informationssäkerhet och teknisk infrastruktur efter att ha arbetat med it, informations- och it-säkerhet i 15 år i olika roller.

Oj, något gick fel

Sini Tinfors

Som Startup Solutions Architect på AWS träffar Sini Tinfors dagligen startups och hjälper till att bygga säkra, skalbara och kostnadseffektiva lösningar i molnet. Med sina 15 år i branchen har hon samlat på sig erfarenhet inom utveckling, produktledning och som arkitekt.

Oj, något gick fel

Daniel Dersén

Jag har arbetat med digitala lösningar i större delen av mitt liv. Varit VD på Spray och marknadsansvarig inom Telenor och nu som öppna data-ansvarig samt W3C ansvarig på Internetstiftelsen och delansvarig för samverkansgruppen Data under regeringens samverkansprogram.

Oj, något gick fel

Jury Innovation

Mats Snäll

Chef för Digital utveckling på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Oj, något gick fel

Patrik André

Digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen. Medlem i Geodatarådet, Miljöinformationsrådet och styrelsen för Geoforum. Jobbar för att digitaliseringen ska ge skogen och landsbygden en rejäl ekonomisk, social och miljömässig utveckling med bra kontroll på risker.- Av innovation i skog får vi aldrig nog.#smartlandsbygd, #geodataskaparmöjligheter

Oj, något gick fel

Oskar Jonsson

Oskar Jonsson har arbetat med innovation inom offentlig sektor under de senaste femton åren. Han har en tidigare bakgrund inom innovation i näringslivet inom energisektorn, undervisat vid Uppsala universitet, drivit eget företag och är medgrundare till Innovation Pioneers.

Oj, något gick fel

Tatjana Karpenja

Tatjana jobbar som projektledare av innovativa projekt på RISE Svenska Forskningsinstituten. Fokuset i hennes arbete ligger på nya, hållbara lösningar för både industrin och samhället, allt från skapande av nya material till digitalisering av data i värdekedjor.

Oj, något gick fel

Jury Juridik och upphandling

Tina Chavoshi

Jurist med bakgrund från statliga myndigheter inom hälsoområdet och personuppgiftsbehandling

Oj, något gick fel

Per Eriksson

Stort intresse för innovation för att hitta nya lösningar

Oj, något gick fel

Malin Åkerlund

Arbetar som IT-arkivarie vilket innebär att jag har kompetens i proaktiva metoder för hur offentlig sektor långsiktigt ska hantera sin digitala information för att säkerställa tillgänglighet, integritet och hållbarhet/läsbarhet i syfte att uppfylla gällande lagar och regler.

Oj, något gick fel

Erik Stavegren

Verksjurist vid Arbetsförmedlingens rättsavdelning med fokus på IT-rätt, informationshantering, dataskydd, förberedelser inom Arbetsförmedlingens AI-arbete. Tekniskt intresserad sen den första gången jag fick en VHS-kassett i handen som barn.

Oj, något gick fel

Representant från behovsägare

Annemieke Ålenius

Annemieke Ålenius är avdelningschef på eHälsomyndigheten och är huvudansvarig för regeringsuppdragen avseende covidbevis. Hon är alltid nyfiken på smarta, innovativa lösningar som kan göra vården och omsorgen ännu bättre än den är idag. Att ingen lämnas utanför i denna utveckling är en självklarhet för henne. Annemieke har tidigare varit jurymedlem i bland annat Hack The Crisis och EUvsVirus.

Oj, något gick fel

Jerker Moström

Jerker arbetar till vardags med geografisk data och analys på SCB. Han är en av myndighetens representanter i projektet Agenda för landskapet som ligger bakom utmaningen Landskap för alla. OBS! Jag kommer att delta i juryn vid andra tillfället och ersätter då Stefan Svanström

Oj, något gick fel

Stefan Svanström

Stefan Svanström är expert inom geografisk analys och metodutveckling inom GIS på statistikmyndigheten SCB. Stefan är en av myndighetens representanter inom projektet Agenda för landskapet som ligger bakom utmaningen Landskap för alla. Jag deltar i juryn vid första tillfället.

Oj, något gick fel

Harald Klein

Representerar behovsägaren SLU. Haralds ingång till Hack for Sweden är som koordinator för SLU:s miljöanalysprogram Bebyggd miljö där jag ser en stor utvecklingspotential för digital teknik.

Oj, något gick fel

Sara Gernandt

Projektledare med lång erfarenhet av Arbetsförmedlingens kärnverksamhet och ledarskap, som till vardags jobbar med digitalt engagemang och är en av Arbetsförmedlingens representanter i det stora projektet Demokratisk digitalisering.

Oj, något gick fel