Hack for Sweden

Oj, något gick fel

Hack for Sweden

23 - 24 oktoberOnline
Titta på livesändningen

FAQ

Här kan du hitta vanliga frågor och svar om Hack for Sweden.

Allmänt

Nej, vår roll är inte att driva lösningar vidare. Har du en färdig lösning som du vill ta vidare rekommenderar vi att du vänder dig till ett inkubatorföretag eller företagslots i din kommun. Du är dock varmt välkommen att anmäla ett lag för att ta fram nya lösningar utifrån utmaningen.

Som myndighet är vi en oberoende part och får inte marknadsföra specifika parter. Därmed finns det ingen möjlighet att marknadsföra sig i samband med Hack for Sweden. Däremot kan du få synlighet om du deltar som mentor, jury eller H4S-partner.

Du får mer än gärna berätta/informera om ditt deltagande i Hack for Sweden i olika kanaler och sammanhang. Tänk på att inte sprida personuppgifter genom att ta bilder från eventet utan att du själv har samlat in samtycke från personer som du vill lägga ut bilder på.

Öppna data är data och information vem som helst kan ladda ner från webben och får använda till vad som helst utan krav på avgifter. På Sveriges dataportal (www.dataportal.se) kan man hitta öppna data främst från offentlig sektor.

Vi har inte möjlighet att hjälpa till att anordna hackatons. I mån av tid hjälper vi gärna till att berätta om våra erfarenheter från tidigare hackatons. Om du tillhör en organisation som är en offentlig aktör och är i behov att generera en lösning och ser Hack for Sweden som en möjlig väg kan ni anmäla ert intresse som behovsägare till hackforsweden@digg.se.

Nej, vår roll är inte att driva lösningar vidare. Har du en färdig lösning som du vill ta vidare rekommenderar vi att du vänder dig till ett inkubatorföretag eller företagslots i din kommun. Du är dock varmt välkommen att anmäla ett lag för att ta fram nya lösningar utifrån utmaningen.

Event

Presentationen består av två steg.

 1. En skriftlig del där ni som lag skriver ner er lösning och skickar in till juryn för bedömning innan den muntliga delen: Den skriftliga delen ska följa NABC-modellen och laddas upp på lagsidan där juryn får tillgång till materialet. Helst ser vi att ni skickar in i PDF-format men Microsoft Office går också bra. Tänk på att allt ni skickar in anses som allmän handling. Ni väljer själv hur mycket ni vill berätta om lösningen och de personuppgifter ni anger om er själva.
 2. En muntlig del (pitch) där ni inför publik och jury presenterar er lösning utefter NABC-modellen. Det är en representant från laget som kommer att hålla i pitchen och ni får 3 minuter på er att pitcha och visa er lösning. Därefter kommer juryn att få tid att ställa frågor till er representant. Då det är många som presenterar och för att alla ska få lika stort utrymme inför juryn är det viktigt att ni håller er inom angiven tid för er presentation.

Presentationen genomförs i form av en pitch som följer NABC-modellen. Ni ska beskriva er idé i fyra rubriker i ordningsföljd behov, lösning, kundnytta och konkurrens. Reflektera över vad som gör idén till värde för i första hand juryn och i slutänden behovsägaren. Tips: nyttja hela tiden ni har för presentationen så juryn kan se lösningen i sin helhet!

N - Behov (Need)

Första steget i modellen är behov. Genom detta steg visar ni för behovsägaren och juryn att ni har förstått behovet.

 • Vilket behov behöver vi lösa?
 • För vem?

A - Lösning (Approach)

Nästa steg i modellen är Lösning (Approach). Här handlar det om att beskriva er lösning och presentera den lösningen övergripande – vad tror du/ni kan lösa problemet?

 • Hur löser ni problemet?
  • Hur löser ni tekniken?
  • Vad är kostnaden för att producera lösningen?
 • Hur når er lösning kunden eller användaren?
  • Hur ska lönsingen produceras?

B - Kundnytta (Benefit)

I steg tre beskriver ni kundnyttan.

 • Nyttan för användaren?
  • Vilka kostnader finns? Måste man exempelvis bygga eller organisera kan det medföra kostnader.
 • Vad tjänar behovsägaren på detta?

C - Konkurrens (Competition)

Sista steget handlar om konkurrenter, vilka andra finns på marknaden?

 • Vad finns det för andra lösningar på samma problem?
  • Gör en omvärldsbevakning genom att söka på internet och gör en kortfattad analys
  • På vilket sätt skiljer sig er lösning från deras?

Nej, endast en lagmedlem kan prata och presentera.

Innan och efter hackatonet är du välkommen att ställa dina frågor till:

hackforsweden@digg.se

Under eventet – använd vår informationsdisk (videomötesrum) där du kan få svar på dina frågor.

Lösningen

Frågan om immateriella rättigheter och patent är komplexa frågor. Det går inte att på förhand avgöra om det som kommer att tas fram inom eventet kommer att uppfylla kraven för upphovsrätt, patent eller likande skydd. Utgångspunkten gällande upphovsrätt är dock att den tillfaller upphovsmannen (datorprogram räknas som ett verk som kan skyddas med upphovsrätt) såvida datorprogrammet inte tas fram inom ett anställningsförhållande. Eftersom deltagarna i Hack for Sweden 365 inte är anställda av DIGG eller de behovsägare som arrangerar eventet kommer upphovsrätten inte att tillfalla DIGG eller behovsägarna. Med detta sagt kan särskilda kriterier för tävlande variera, vi anger i utmaningen om det finns särskilda kriterier som kan påverka upphovsrätten.

Vill du ha mer information om upphovsrätt och patent för datorprogram kan du läsa på länkarna nedan:

Tanken är att ni visar hur långt ni har kommit. Det viktiga är att juryn kan förstå vad tanken är, och att det inte bara är en teoretisk beskrivning, utan att ni har visat att det går att realisera, ett så kallat proof of concept.

I regel är det de som skapat lösningen som äger rätten till den. Ni väljer själv hur mycket ni vill delge/berätta/visa. I vissa fall kan det vara behovsägaren som behöver ta del av resultatet där ert tävlingsbidrag lämnas in som öppen källkod. Detta specificeras i sådana fall i instruktionerna till den specifika tävlingen.

Chanserna att få högre betyg är om ni väljer att berätta vad som är unikt med er lösning. Det ni berättar kommer övriga deltagare och intressenter i Hack for Sweden att höra, i den bemärkelsen är det helt öppet och de som är med och lyssnar på er presentation kommer inte ha skrivit under sekretessavtal i detta läge.

 • Beskriv alltid bilder i form av alt-texter. Fokusera på det viktigaste i bilden.
 • Ha så kallade led-texter i formulär så att det blir enkelt att förstå vad som ska fyllas i
 • Se till att den som använder skärmläsare enkelt kan se felmeddelanden direkt när någonting i ett formulär matas in felaktigt.
 • Om du gör en video, se till att huvudbudskapet i videon är tillgängligt antingen genom en speakerröst i själva videon, med hjälp av text i anslutning till videon eller genom syntolkning.
 • Ha tydliga kontraster – det går att mäta om kraven för kontrast uppfylls.
 • Undvik texter i bilder.
 • Märk alltid rubriker: <h1> för nivå 1, <h2> för nivå 2 och så vidare.
 • Alla objekt på webbplatsen måste gå att aktivera med hjälp av ett tangentbord.
 • Om innehållet på en webbsida ständigt uppdateras och det är viktigt för att kunna använda en tjänst ska det förmedlas till skärmläsaren genom så kallad wai-aria.
 • Se till att webbplatsen kan användas med inställningar för färger och förstoring som användaren själv gör.
 • Undvik bild- och ljudcaptchar där man ska tala om att man är en människa och inte en robot.
 • Se till att filer görs tillgängligt.
 • Använd ett enkelt språk

Behovsägare

Är ni en offentlig aktör kan ni ansöka om att bli behovsägare i Hack for Sweden. Kontakta oss på hackforsweden@digg.se och beskriv ert behov så kontaktar vi er för att ge mer information om vad det innebär att vara behovsägare.

Behovsägare är offentliga aktörer som upplever ett behov och söker en lösning med hackaton som metod. De finns med tidigt i hackatonprocessen för att definiera en tydlig utmaning, finns tillgängliga för frågor under genomförandet av hackatonen och ska stötta lösningsägarna att realisera sin lösning. Detta kan ske på lite olika sätt. Kontakta oss på hackforsweden@digg.se så berättar vi mer vad det innebär att vara behovsägare.

Mentorer

En mentor stöttar lagen i tävlingens olika moment. Det kan vara att coacha lagen i processen, stötta lagen i hur lagar regler och förordningar påverkar lösningen eller stöttning i budgetfrågor som några exempel.

En mentor är sakkunnig inom sitt område och utifrån sina erfarenheter ger råd, vägleder och agerar bollplank till de tävlande lagen.

Våra mentorer kommer att finnas tillgängliga via vår informationsdisk på utsatta tider i programmet som publiceras närmare eventet. Vår informationsdisk är ett videomötesrum där våra funktionärer hjälper er att hitta en lämplig mentor och startar ett eget videomöte åt er.

Jury

En jurymedlem är en person som bidrar med sin sakkunskap och opartiskhet till ett gott juryarbete samt utser finalister och vinnare i årets hackaton.

Deltagare

Du kan delta utan att vara bosatt i Sverige. Hacket kommer att utföras på svenska. Vid behov kan vissa presentationer göras på engelska och det finns tillgång till viss information på engelska.

Ni kan vara 2-6 lagmedlemmar men vår rekommendation är att lagen består av 4-6 lagmedlemmar.

Vi rekommenderar tvärfunktionella lag då vi inte bara tittar på den tekniska lösningen utan även konceptet runt lösningen. Vi ser gärna att laget på tävlingen har olika erfarenheter och bakgrunder.

Eftersom det handlar om att ta fram digitala lösningar på en specifik utmaning behöver minst en deltagare ha programmeringskunskaper. Vi föreslår därför att ni bygger ert lag med olika kompetenser utöver programmering. Till exempel inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling, UX-design och omvärldsbevakning med flera. Huvudsaken är att ni ska kunna ta fram en lösning utifrån olika perspektiv.

Lagnamnet ska vara påhittat och får inte hänvisa till befintliga företag eller varumärken.

Tävlingen sker digitalt, det tycker vi är både hållbart och smidigt.

Vi ser gärna att laget på deltävlingen har olika erfarenheter och bakgrunder. Eftersom det handlar om att ta fram digitala lösningar på en specifik utmaning behöver minst en deltagare ha programmeringskunskaper. Vår rekommendation är därför att ni bygger ert lag med olika kompetenser utöver programmering. Till exempel inom verksamhetsutveckling, affärsutveckling, UX-design och omvärldsbevakning med flera. Huvudsaken är att ni ska kunna ta fram en lösning utifrån olika perspektiv.

Under eventet kommer du och ditt lag ha möjlighet att få stöd av våra mentorer. Ni kommer också kunna ställa frågor till behovsägare.

Efter eventet är det ert ansvar att driva realiseringen av er lösning. Hack for Swedens roll är att vara möjliggörare och genom eventet skapa en plattform för er att få de bästa förutsättningarna för att ni ska kunna ta er idé vidare. Under eventet kan ni etablera kontakt med behovsägare som kan hjälpa ert lag att ta er lösning vidare efter genomfört hackaton.

Då är ni kvalificerade för finalen den 23-24 oktober 2021. De som går vidare från deltävlingen kommer att få den här informationen via mail.

Det går bra att anmäla företagslag utifrån följande punkter:

 • Ni bidrar inte med färdig lösning - Eftersom syftet är att hitta nya och innovativa lösningar på de utmaningar som behovsägarna ställer får ni inte ställa upp i tävlingen med befintlig lösning
 • Ni hittar på ett lagnamn - I och med att vi som myndighet inte får marknadsföra enskilda företag får företagsnamn inte förekomma i lagnamnet

Nej, det kostar ingenting att delta.

Kontakta oss på hackforsweden@digg.se